Medicinskt

 

Elektronikprodukter för medicinskt bruk måste konstrueras för säkerhet, minimal växelverkan med andra elektroniska enheter och för medicinsk pålitlighet. För att vara mer exakt måste det överensstämma med den europeiska standarden EN60601-1.

 

Målet med denna standard är att säkra att all medicinsk elektronisk utrustning erbjuder en hög säkerhetsnivå för sjukvårdspersonal och patienter.

 

Vi erbjuder testade och medicinskt godkända datorer för vårdarbete vilket gör dem till en idealisk och säker lösning för patienter och sjukhuspersonal. All utrustning är mycket väl klassade och ägnade för integration i sjukvården.